Calontir Order of Precedence

Lord Skorri inn Godi Haraldsson

   

Golden Calon SwanAOA-Simple
AwardDateKingdomCrownReason
Golden Calon Swan 1998-02-28 Calontir Donngal Eriksson & Aislinn Morcroft
AOA-Simple 1995-07-01 Calontir Valens of Flatrock & Elspeth of Stonehaven